List
Rezumat: Lucrarea îşi propune să ofere o soluţie tehnică de valorificare complexă şi completă a informaţiilor geologice acumulate şi de exploatare a potenţialului mediului marin. Proiectarea unui depozit strategic de înmagazinare a gazului natural în structura VADU vine în întâmpinarea unui astfel de interes legitim, putându-se face cu costuri relativ scăzute şi fără un impact major asupra mediului. Proiectarea s-a bazat pe informaţiile geologice existente si interpretarea diagrafiilor geofizice după care s-a procedat la a interpretare detaliata a zonei de interes si cu ajutorul studiilor geomecanice asupra rocilor. Verificarea stabilitatii unei astfel de structure s-a realizat prin utilizarea metodelor numerice existente prin software de specialitate, Examine 2D.
Cuvinte cheie: gaze naturale, depozit subteran, geomecanic, stabilitate excavaţiilor, platforma Vadu.

  Posts

1 2 3 4 6