List

11 Iunie 2012, Gazeta Romaneasca

Asa cum cerea prof. George Teseleanu, în articolul publicat în Gazeta Romaneasca din Italia, solutia pentru rezolvarea problemei sta în implicarea autoritatiilor românesti!

Multi români din Italia au primit acasa scrisoare de la Fiscul italian, în care li se cere sa plateasca diferenta de impozit pentru casele pe care le au în România. Potrivit unui decret emanat de guvernul Monti în 2011, si românii rezidenti în Italia sunt obligati sa plateasca impozit statului italian, pentru proprietatile pe care le detin în România. Avocatul Poporului din România (foto), care a examinat chestiunea impozitului pe casele din România, a explicat ca, în baza unui tratat din 1977 dintre Republica Socialista România si Republica Italiana, românii cu resedinta în Peninsula nu trebuie sa plateasca de doua ori impozitul pe acelasi bun. Prin urmare, Avocatul Poporului a sesizat Ministerul Finantelor Publice din Italia, pentru a clarifica situatia.

Impozitarea bunurilor patrimoniale din afara tarii – terenuri si cladiri, investitii de capital, conturi bancare – a fost introdusa de asa-numita “manovra Monti”, Decretul de Lege nr. 201 din 6/12/2011, publicat în “Gazetta Ufficiale” nr. 300 din 27/12/2011. De fapt, ei trebuie sa plateasca diferenta dintre impozitul platit în România si impozitul calculat în Italia pentru aceeasi proprietate.

Asa cum ne-a explicat prof. George Teseleanu, “Cetatenii români cu resedinta în Italia au datoria sa completeze declaratia de venit (dichiarazione dei redditi – UNICO 2012) si formularul RW, în care trebuie indicate imobilele si conturile din România. Deasemenea, în completarea formularului RM se va calcula impozitul aferent bunurilor detinute în România. În încheiere se va completa formularul F24 cu suma finala ce trebuie platita prin banca. Totul pâna la 16 iunie 2012.” Impozitul va fi de 0.76% din valoarea totala a imobilului, iar conturile bancare detinute de cetatenii români cu rezidenta în Italia, precum si alte activitati financiare desfasurate de acestia în afara Italiei, vor fi supuse unui impozit de 0.1% pentru anul 2011 cu plata în 2012, la fel si pentru anul 2012 cu plata în 2013. Impozitul va creste la 0.15% în anul 2013 cu achitare în 2014. Acest impozit se aplica la toate operatiunile financiare efectuate precum si la soldul conturilor din România la data de 31.12.2012. “Dupa ce s-a platit  impozitul în România, pentru a evita dubla impozitare, se calculeaza suma care urmeaza sa fie achitata catre statul italian. Mai concret, în eventualiatea în care suma rezultata de plata în Italia este mai mica decât cea achitata deja în România, atunci nu se va mai plati nimic catre statul Italian. Daca suma de plata în Italia este mai mare decât cea platita în România, atunci se va achita diferenta dintre cele doua sume. Acest procedeu este valabil atât pentru bunurile imobiliare cât si pentru cele financiar-bancare”, ne-a mai explicat prof. Teseleanu.

Avocatul Poporului

Calin Cincu, de la sindicatul Federimmigrati, si un redactor de la Radio România International, au cerut lamurir de la Avocatul Poporului din România. Iata raspunsul primit.

Va multumim pentru faptul ca ne-ati adus la cunostinta probemele cu care se confrunta cetatenii români rezidenti în Italia, si anume instituirea unui impozit pe valoarea imobilelor pe care le au în proprietate, în strainatate. Avocatul Poporului a examinat situatia semnalata si a constat ca cetatenii români rezidenti în Italia, proprietari ai unui imobil în România, platesc doua impozite (unul în România, altul în Italia) pentru acelasi obiect obiectiv impozitat (imobilul detinut în proprietate pe teritoriul statului român). Astfel, ne aflam în situatia dublei impozitari juridice. Fata de situatia expusa, am examinat prevederile Conventiei dintre guvernul Republicii Socialiste România si guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit si pe avere si pentru prevenirea evaziunii fiscale si Protocolul aditional la aceasta conventie, semnate la Bucuresti la 14 ianuarie 1977, ratificat prin Decretul nr. 82/1977 pentru ratificarea unor tratate internationale. Aceasta conventie vizeaza persoanele rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante si are ca biectiv: impozitele pe venitul total, pe avere, precum si impozitelor instituite dupa semnarea conventiei, de natura identica sau analoga, completând sau înlocuind impozitele prevazute la art. 2 paragraful 3 din Conventie. Potrivit art. 24 paragraful 1 din Conventie, “Impozitarea averii constituite din bunuri imobile, este impozitata în statul contractant unde aceste bunuri sunt situate”. Fata de prevederile acestei conventii, apreciem ca prevederile legislatiei italiene, si precum Decretul – Lege nr. 201/2011, nu sunt incidente cetatenilor români rezidenti în Italia, în ceea ce priveste impozitarea proprietatilor acestora aflate pe teritoriul României. Întrucât cetatenii români se bucura în strainatate de protectia statului român, iar tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern (teza întâi a art. 17 si art. 11 alin. (2) din Constitutie privind cetatenii români în strainatate, respectiv dreptul intern), Avocatul Poporului s-a sezizat din oficiu cu privire la aceasta situatie  si s-a adresat atât ministrului finantelor publice, cât si a Omnbudsmanului regional pentru Piemonte (în calitate de coordonator al ombudsmanilor regionali din Italia), pentru rezolvarea situatiei cetatenilor romani aflati în Italia, aflati sub incidenta Decretului – Lege nr. 201/2011.

Ecaterina Teodorescu, Adjunct al avocatului Poporului, Bucuresti, 30 mai 2012.

Un material preluat din Gazeta Romaneasca, Italia.

  Posts

1 2 6

ELEMENTS OF GEOECOLOGICAL ENVIRONMENTAL AUDIT AND ACCOUNTING

INTERNATIONAL CONFERENCE
PHYSICAL AND CHEMICAL GEOTECHNOLOGY – INNOVATIONS AND DEVELOPMENT TRENDS – MOSCOW, 17-19 March 2020
SECTION: ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ACTIVITIES OF PCG ENTERPRISES/ ECONOMIC ASSESSMENT OF PROSPECTS FOR THE PCG METHODS USING

România prezentă la Vatican, Conferinţa Internaţională cu tema: ”O societate bună şi viitorul locurilor de muncă”

13 MAI 2014, Gazeta Romaneasca Din 8-10 Mai a avut loc în Aula Sinodală din Vatican Conferinţa Internaţională cu tema: […]

Conferinta Zilele Academiei de Stiinte Tehnice din Romania

Editia a 9-a, 6-7 Noiembrie 2014, Sibiu, Romania

Festa coi romeni, la religione e senza confini

Download (PDF, 343KB)

Simpozion: Educatia – Componenta Esentiala A Politicii De Mediu

5 iunie 2013 – Bucuresti, Romania Prof. George Teseleanu a onorat invitatia Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania (AGIR) de […]

Conferinta Internationala ICSTI: “Scientific and Technological Innovations: National Experience and International Collaboration”

29-31 Mai 2013 – Moscova, Rusia Prof. George Teseleanu, împreună cu ” IRCSS Neuromed, Pozzilli, IS, Italia – Highly specialised […]

Workshop: ZIUA PAMANTULUI 22 aprilie 2013

22 aprilie 2013 – Bucuresti, Romania În fiecare an, ziua de 22 aprilie se sărbătorește la nivel mondial Ziua Pământului, […]

Conferinta Internationala: Performante intr-o economie competitiva

25 – 26 aprilie 2013 – Chisina, Moldova Prof. univ. dr. George Teseleanu participa in zilele de 25 si 26 […]

Conferinta: Sessione Plenaria della Task Force

23-26 octombrie 2012 – Marche, Italia Prof. George Teseleanu partecipa alla XXI Sessione Plenaria della Task Force italo-russa sui distretti […]

ZILELE ACADEMICE ale Academiei de Stiinte Tehnice din Romania

11-12 octombrie 2012 – Bucuresti, Romania Prof. George Teseleanu participa in calitate de membru corespondent al ASTR la ZILELE ACADEMICE […]