Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică,

ediţia a X-a

CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII

15-16 octombrie 2015

Ince.md_pliant_conferinta-ro-2015-ince